laseralignmentsytem.nl

              Laser Alignment System en Accessoires

                                                 +31-181.416145

asuitlijning
cardan
rechtheid
boring
vlakheid
stelvijzels
fundatiebout
vulplaten

Laser Alignment System

Type: AVV 701 as-uitlijnsysteem

As-uitlijningen van gekoppelde machines die buiten de toleranties zijn afgesteld reduceren
de standtijd, verhogen trillingen en verbruiken extra energie.                                                  
Laser Alignment System maakt de uitlijning sneller en gemakkelijker vergeleken met
overige systemen. Door het gebruik van twee laserstralen met niet alleen een radiale x
uitlezing,maarook de y  waardt uitlezen.
Laser Alignment System geeft voor het uitvullen eerst een berekening naar de
koppelingwaarden bij een gekozen vulplaatdikten.
Alle eindresultaten worden opgeslagen in een database om via de windows verkenner
de trend bij te houden.
Met deze opties is het systeem uniek alsook verweg de goedkoopste.